Vedtekter, retningslinjer og rutiner

Vedtektene skal sørge for at Frognerkilens formål ivaretas, og er virksomhetens "grunnlov".

Det er viktig at alle som har barn i barnehagen setter seg inn i disse: 

VEDTEKTER FOR FROGNERKILEN BARNEHAGE AS (sist endret 18.06.24)

Frognerkilen er en foreldredrevet barnehage, der foreldrene har et ekstra ansvar som aksjeeiere.

Som et vedlegg til vedtektene er det utformet en rutine for å ivareta de ansattes arbeidsmiljø, og som aksjeeierne er forpliktet på: 

2. Rutine for å sikre et fullt forsvarlig psykososialt arbeidsmiljø for ansatte i Frognerkilen barnehage 

 

 Her kan du lese GDPR - rutinen vår. 

 

I Frognerkilen barnehage skal alle ha det bra! 

Barnehagens viktigste oppgave er å legge til rette for et inkluderende og mangfoldig miljø, der det er rom for alle. Alle skal ha det bra, og et krever at alle bidrar!

Under kan dere lese rutinene vår for arbeidet med et trygt og godt barnehagemiljø for alle, og hvordan vi ansatte og dere foreldre kan bidra til det. Der ligger også meldeskjemaet som skal brukes til å melde ifra om bekymring. 

I barnehagen skal ALLE barn oppleve å være betydningsfulle for felleskapet, gjennom positivt samspill med andre barn, ansatte og foreldre. Barnehagen skal fremme vennskap og felleskap, og det skal gjenspeiles i alle relasjoner i hele organisasjonen. Vår rutine for i ivareta et trygt og godt barnehagemiljø kan dere finne her: 

0.Rutine for arbeid med trygt og godt barnehagemiljø

1. Meldeskjema barnehagelov og arbeidsmiljølov Frognerkilen barnehage (1) -brukes ved bekymring for om krav til et fullt forsvarlig miljø for barn eller ansatte er brutt. 

2. Undersøkelsesskjema -brukes av barnehagen når bekymringen gjelder barn. 

3. Aktivitetsplan - brukes av barnehagen hvis undersøkelsesprosessen viser at det er nødvendig med ytterligere tiltak.