Korona- tilbake til normalen i skoler og barnehager.

Informasjon

Fra lørdag 25. september gikk vi over til en normal hverdag med økt beredskap. Det er ikke lenger nødvendig med kontaktreduserende tiltak i barnehager og skoler. Trafikklysmodellen kan bare videreføres eller tas i bruk dersom den enkelte kommune mener at smittesituasjonen krever lokale tiltak.

De grunnleggende smittevernrådene gjelder fortsatt

 1. Syke personer skal ikke være på skolen, i barnehagen og i SFO. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme.
 2. God hygiene. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.
 3. Godt renhold. Godt renhold forebygger kontaktsmitte.

Syke personer skal ikke være på skolen, i barnehagen og i SFO

Barn, elever og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse skal ikke møte i barnehage, skole eller SFO, selv om symptomene er milde. Dette gjelder også vaksinerte. Både barn og voksne skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Man kan komme tilbake selv om man fortsatt har restsymptomer som rennende nese eller hoste.

Smittevernmyndighetene anbefaler at personer med luftveissymptomer tester seg. Personer som får påvist korona skal isolere seg.

Om trafikklysmodellen

Trafikklysmodellen ble innført for å holde skoler og barnehager åpne samtidig med at samfunnet ellers var stengt ned i større eller mindre grad. Dette skulle beskytte mot ukontrollert smittespredning i samfunnet som helhet. Modellen ble ikke innført for å beskytte barn og unges egen helse, da korona ikke er en vesentlig helsetrussel for dem.

Kommunene skal ha beredskap for å oppjustere tiltak ved store og uoversiktlige utbrudd. Denne beredskapen vil ivaretas primært med oppskalert testing.

Hvis den lokale smittesituasjonen gjør det nødvendig å ta i bruk kontaktreduserende tiltak, kan kommunene ta i bruk trafikklysmodellen som en del av beredskapsarbeidet. Kommunene må fatte vedtak med hjemmel i smittevernloven § 4-1 dersom de skal opprettholde trafikklysmodellen.

Grønt nivå

 •          Ingen syke skal møte i barnehagen
 •          God hygiene
 •          Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
 •          Vanlig organisering av avdelinger
 •          Planlegg for normal barnehagehverdag

Gult nivå

 •          Ingen syke skal møte i barnehagen
 •          God hygiene
 •          Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
 •          Hele avdelinger regnes som en kohort
 •          Faste ansatte per kohort
 •          Unngå trengsel og store samlinger
 •          Tilstrebe avstand mellom ulike kohorter.
 •          Dele inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter
 •          To kohorter kan samarbeide

Rødt nivå

 •          Ingen syke skal møte i barnehagen
 •          God hygiene
 •          Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
 •          Dele inn barna i mindre kohorter (6 store barn eller 3 små barn per kohort)
 •          Faste ansatte per kohort
 •          Unngå trengsel og store samlinger
 •          Sikre avstand mellom kohorter som ikke samarbeider
 •          Del inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter
 •          Vurdere alternerende oppmøtetider for barn
 •          To kohorter kan samarbeide