Knøttene

Knøttene er småbarnsavdelingen i Frognerkilen barnehage. Her er vi 15 barn i alderen 1-2 år og 5 voksne (2 pedagoger, 1 barne- og ungdomsarbeider og 2 assistenter). Vi legger stor vekt på at barna skal få en god innkjøring, og bli trygge på andre barn og oss voksne. Dagene på Knøttene er fylt med lek og moro. Vi lager ukeplan med aktiviteter for hver dag. Vi voksne er på gulvet sammen med barna, og hvert barn blir anerkjent. Avdelingen vår har mange fine leker, aktiviteter og nysgjerrige barn som liker å utforske.


Dagsrytmen på avdelingen:
Kl. 7.30 Frilek
Kl. 8.30 Frokost
Kl. 9.15 Samlingsstund
Kl. 9.30 Aktiviteter/ turer
Kl. 10.20 Bleieskift
Kl. 10.45/11.00 Lunsj
Kl. 11.00/11.15 Soving etter lunsj. Etterpå er det bleieskift og frilek.
Kl. 14:00/14:15 Fruktmåltid
Kl. 14.30/15:00 lek inne/ ute.

Faste ukentlige aktiviteter:
Mandag: Turdag /ut i hagen/Varm mat
Tirsdag: Turdag /ut i hagen/ Brødmat
Onsdag: Onsdagsklubb/Varm mat
Torsdag: Interessegrupper/Varm mat
Fredag: Rampedag / Fellessamling/Varm mat

Foreldresamtaler:
To ganger i året har vi foreldresamtaler. I god tid før samtalen får foreldrene et observasjonsskjema. Foreldrene kan selvfølgelig be om flere samtaler ved behov eller ringe om de ønsker en prat.
Samarbeidet med foreldrene er svært viktig, og vi ønsker en god dialog slik at vi kan legge til rette best mulig for hvert enkelt barn.