Knøttene

Knøttene er småbarnsavdelingen i Frognerkilen barnehage. Her er vi 15 barn i alderen 1-2 år og 5 ansatte (2 pedagoger, 1 barne- og ungdomsarbeider og 2 assistenter). Vi legger stor vekt på at barna skal få en god tilvenning og bli trygge på andre barn og oss ansatte. Dagene på Knøttene er fylt med lek og moro, og vi skyfler alt annet av veien for å få tid til god omsorg, nærhet, tilstedeværelse og fellesskap. Vi ansatte er på gulvet sammen med barna, hvor vi agerer på barnas innspill og bidrar med impulser.


Dagsrytmen på avdelingen:
Kl. 7.30 Lek
Kl. 8.30 Frokost
Kl. 9.30 Lek, aktiviteter/ turer
Kl. 10.20 Bleieskift
Kl. 10.45/11.00 Lunsj
Kl. 11.00/11.15 Soving etter lunsj. Etterpå er det bleieskift og mere samspill og lek.
Kl. 14:00/14:15 Fruktmåltid
Kl. 14.30/15:00 lek inne/ ute.

Faste ukentlige aktiviteter:
Mandag: Turdag /ut i hagen/Varm mat
Tirsdag: Turdag /ut i hagen/ Brødmat
Onsdag: Onsdagsklubb/Varm mat
Torsdag: Interessegrupper/Varm mat
Fredag: Interessegrupper/Varm mat

Foreldresamtaler:
To ganger i året har vi foreldresamtaler. Foreldrene kan selvfølgelig be om flere samtaler ved behov eller ringe om de ønsker en prat.
Samarbeidet med foreldrene er svært viktig, og vi ønsker en god dialog slik at vi kan legge til rette best mulig for hvert enkelt barn.