Frognerkilen Barnehage

Velkommen til Frognerkilen Barnehage AS. Barnehagen holder til i en grønn murvilla, bygget for direktør Janecke i 1922. Villaen er tegnet av arkitekt Arnstein Arneberg, som også har tegnet blant annet Rådhuset i Oslo, og Vikingeskipets hus på Bygdøy.

Frognerkilen Barnehage AS drives som aksjeselskap, alle foreldre med barn i barnehagen er aksjonærer og barnehagen er således foreldreeid.

Barnehagen disponerer i overkant av 600 kvm fordelt på 4 etasjer. Barnehagen har tilhørende hage med eple- og plommetrær, utelekeplass og lysthus!

Barnehagen holder til på Skillebekk i Oslo, med gode kommunikasjonsmuligheter via trikk og buss. 

Barnehagen har gangavstand både til Bygdøy og Frognerparken, samt flere parker i umiddelbar nærhet.

Vi er en ordinær barnehage og har plass til 52 barn i alderen 1 - 6 år. Disse er fordelt på tre avdelinger; Fugleredet, Toppen og Knøttene.

Styret i barnehagen

Styret i Frognerkilen barnehage representerer barnehagens eier, det vil si alle foreldre.
Styret og styreformann velges i generalforsamling en gang pr. år, og er barnehagens øverste myndighet.
Styret skal bestå av fire foreldre og daglig leder.

Frognerkilen Barnehage AS har vært drevet i sin nåværende form siden januar 1990.

Oppholdsbetaling (kr/mnd):
Vi følger nasjonal sats for foreldrebetaling. I tillegg kommer et kosttillegg på kr 800, dette dekker alle måltider i barnehagen. For bleiebarn kommer også et tilegg på kr 150 per mnd.


Måltider: 

Vi serverer alle måltider i barnehagen, frokost, lunsj og ettermiddagsmat.

- Til frokost serverer vi yoghurt med müsli, brød, knekkebrød osv.
- Til lunsj har vi varm mat fire ganger i uken. På turdagen lager vi matpakke i barnehagen.
- Vi har minst ett fiskemåltid i uka.
- Til ettermiddagsmat har vi frukt, supplert med knekkebrød eller lignende.