Å være ny i barnehagen- tilvenning.

Erfaring viser at det er god investering å ta seg god tid til innkjøring i barnehagen når barnet begynner. Barna vinner både sosialt og følelsesmessig på at de får god hjelp til å venne seg til det nye miljøet. Barnehagen er preget av mange rutiner og regler som barna skal gjøre seg kjent med, og det kan ta tid. Målet med tilvenningsprosessen er at barnet skal føle seg trygg, både i forhold til de andre barna og personalet.

Tilvenningsprosessen:

Det må regnes minst tre dager for tilvenning.
Den første dagen er barnet, sammen med forelder/foreldre i barnehagen et par timer.
Neste dag kan foreldrene forsøke å være borte en halv times tid.
Tredje dag forsøker vi at barnet sover i barnehagen.

Barn er forskjellige og trenger ulik tid på tilvenning. Det er foreldrene som best kan vurdere hva som passer for sitt eget barn. Regn likevel med noen tårer – noen barn venner seg aldri helt til at foreldrene forlater dem hver morgen, men har likevel flotte dager i barnehagen (og vil ikke hjem når mamma/pappa henter…).

Noen tips:

1. Vær konsekvent

Fortell barnet at du skal gå og gå når du har sagt du skal gjøre det. Sier du hadet, og likevel ikke går fra barnehagen, eller du blir for å vente på en reaksjon fra barnet, kan tilvenningsperioden bli forlenget fordi barnet blir usikkert pga din usikkerhet.
Det er viktig at barnet får erfaring med at foreldrene ikke går før de sier fra og at de kommer tilbake etter en tid.

2. Si alltid hadet når du drar fra barnehagen.
Ikke la deg friste med å snike deg ut uten at barnet merker det. Det kan gjøre barnet utrygt. Barnet skal erfare at foreldrene går, og at de kommer tilbake.
Dette skaper forutsigbarhet for barnet.

3. Hva om barnet gråter?
Om du forlater et barn som gråter og klamrer seg fast til deg, er det ikke unaturlig å føle seg som en dårlig forelder og tenke at barnehage var en dårlig idè.
Trøst deg med at vår erfaring viser at barnets gråt stilner like etter at foreldrene er reist.
Vi pleier alltid å ringe eller sende en sms for å fortelle hvordan det går, og det er fullt ”lovlig” at dere foreldre ringer barnehagen for å høre hvordan det går med barnet deres.

4. Gode relasjoner
At barnet ser at foreldrene er trygge på de voksne i barnehagen, gjør det lettere for barnet å godta at foreldrene forlater barnehagen.