Å være ny i barnehagen- tilvenning.

Erfaring viser at det er en god investering å ta seg god tid til tilvenning i barnehagen når barnet begynner. Barna vinner både sosialt og følelsesmessig på at de får god hjelp til å venne seg til det nye miljøet. Barnehagen er preget av mange rutiner og regler som barna skal gjøre seg kjent med, og det kan ta tid. Målet med tilvenningsprosessen er at barnet skal føle seg trygg, både i forhold til de andre barna og personalet.

Tilvenningsprosessen:

Det må regnes minst tre dager for tilvenning.
Den første dagen er barnet, sammen med forelder/foreldre i barnehagen et par timer.
Neste dag kan foreldrene forsøke å være borte en halv times tid.
Tredje dag forsøker vi at barnet sover i barnehagen.

Barn er forskjellige og trenger ulik tid på tilvenning. Det er foreldrene som best kan vurdere hva som passer for sitt eget barn. Regn likevel med noen tårer – noen barn venner seg aldri helt til at foreldrene forlater dem hver morgen, men har likevel flotte dager i barnehagen (og vil ikke hjem når mamma/pappa henter…).

Noen tips:

1. Ta barnet sine følelser på alvor.

Følelser i seg selv er ikke farlige, men det er farlig å undertrykke følelser. Vis at du forstår barnet og si for eksempel: «Jeg forstår at du er lei deg og skjønner at du aller helst ønsker å være sammen med meg. Jeg ønsker også å være hos deg, men nå jeg må på jobb. Tiril er her og vil passe på deg».

2. Gå når du sier du skal gå.

Bli gjerne en stund i barnehagen, men når du først sier du skal gå, må du ikke la barnet få dra det ut. Diskuter med barnehagen og bli enige om hvordan de best kan ta i mot ditt barn. Gjør det samme hver dag, det skaper forutsigbarhet og trygghet. For all del ikke lur deg bort, det bidrar til utrygghet og kontrollbehov hos barnet.

3. Fortell når du kommer tilbake og hold det du lover.

Selv om barnet er lite og ikke har samme forståelse av tid som eldre barn, vil det etter hvert forstå. Ikke si at du kommer snart, for det gjør du ikke.

4. La barnet få beholde smokk eller kosebamse ved avskjed.

Det er godt for barnet å ha noe trygt å trøste seg med. Bli enig om en gradvis avvenning med barnehagen etterhvert som barnet blir tryggere.

5. Klamrer barnet seg til deg og nekter å slippe, er det beste for barnet at det er mor eller far som løsner grepet og overleverer det til ett trygt fang. Gi gjerne utrykk for at du forstår at dette er vanskelig. Da bidrar du til at barnet føler seg forstått og det slipper å oppleve at den voksne i barnehagen «røver» fra det tryggheten.

6. Trygg deg selv

Ikke vær redd for å ringe barnehagen og spør hvordan det går.

7. La barnet om mulig ha kortere dager i barnehagen de første ukene.

Prioriter god tid sammen med barnet på ettermiddag og kveld.

8. Snakk positivt om alle voksne barnet møter i barnehagen.

Gode barnehager har alltid en kontaktperson til barnet. En som fyller barnet ekstra opp i løpet av dagen. Dette er viktig for en trygg og god tilknytting. Kontaktpersonen er dessverre ikke alltid til stede. Ved å snakke positivt om alle, bidrar du til at det blir enklere for barnet å bli trygg på mer enn bare en. Er det noen du ser barnet ikke er trygg på, så ta kontakt med barnehagen og fortell hva som er vanskelig og hvordan du ønsker å ha det.