Kalender 2023/2024

Barnehagens kalender og merkedager

 

Kalender 2023-2024

 

31.07.23  og 01.08.23            Planleggingsdager  

 

19.09.23                                Foreldremøte                     

 

02.10.23– 06.10.23                 Høstferie (barnehagen er åpen, men vi har påmelding)

 

Uke  42                                   Dugnad og høstkaffe (SU bestemmer dato)

 

31.10.23                                  Halloweenfest for barna 

 

03.11.23                                  Planleggingsdag – barnehagen er stengt

 

13.12.23                                  Lysfest med barn og familier på ettermiddagen

 

15.12.23                                  Nissefest med grøt, for barn og ansatte

 

25.12.23-01.01.24.                   Juleferie, barnehagen er stengt

 

02.01.24                                  Planleggingsdag – barnehagen er stengt.

 

06.02.24                                  Samefolkets dag

 

06.02.24                                  Besøksdag for nye foreldre 17.00- 17.30 

 

16.02.24                                  Karneval for barna

 

19-23.02.24                             Vinterferie (barnehagen er åpen, men vi har påmelding)

 

20.03.24                                  Påskedisco barn og foreldre på ettermiddagen

 

 25.03- 01.04.24                       Påskeferie, barnehagen er stengt. 

 

01.05.24                                  1.mai, stengt

 

09.05.24                                  Kristi Himmelfartsdag, stengt

 

10.05.24                                  Planleggingsdag, stengt

 

Mai 2024                                  Dugnad - dato bestemmes av SU. 

 

16.05.24                                   17.mai-feiring i barnehagen

 

17.05.24.                                  Nasjonaldagen, stengt

 

20.05.24                                   2.pinsedag, stengt

 

10.05.24                                   Planleggingsdag- barnehagen er stengt

 

18.06.24                                   Sommerfest 15.30- 17.00

 

18.06.24                                   Generalforsamling 17.00- 18.00 (innkallelse blir sendt ut av styret)

 

28.06.24                                   Siste dag før sommerferien- vi stenger klokken 16 pga.utvidete         

 

                                                 stengerutiner. 

 

Uke 27 t.o.m uke 30                    Sommerferie, stengt 

 

29.07 og 30.07                           Planleggingsdager, stengt