Søke barnehageplass

Frognerkilen barnehage AS skal praktisere prioritert opptak av søsken til barn i barnehagen (søskenprioritet), barn av ansatte og deretter barn som bor i nærområdet. Ellers skal vi følge gjeldende regelverk om samordnet opptaksprosess i kommunen, jf barnehageloven § 12 med tilhørende forskrifter.

Alle søknader om barnehageplass må gjøres elektronisk. 
Alle oppsigelser av barnehagerplassene skal gjøres skriftlig.

https://www.oslo.kommune.no/barnehage/soke-eller-bytte-barnehageplass/