Søke barnehageplass

Opptak av barn til Frognerkilen barnehage AS er regulert gjennom vedtektenes §9. I disse heter det at "barnehagen skal praktisere prioritert opptak av barn av ansatte, søsken til barn i barnehagen (søskenprioritet), og deretter barn som bor i nærområdet". Ut over dette vil det være en helhetsvurdering som ligger til grunn for opptak. Frognerkilen følger kommunens rutiner for samordnet opptak, jfr barnehagelovens §17.

Alle søknader om barnehageplass må gjøres elektronisk. 
Alle oppsigelser av barnehageplassene må gjøres gjennom kommunens systemer, se lenke:

https://www.oslo.kommune.no/barnehage/soke-eller-bytte-barnehageplass/