Toppen

Toppen er avdelingen for de store barna i Frognerkilen barnehage. Her er det 24 barn fra 3-6 år og 4 voksne (2 pedagoger og 2 assistenter). Vi ønsker å tilby barna en variert uke, med en god balanse mellom frilek og pedagogisk tilrettelagte aktiviteter.

FASTE AKTIVITETER/GRUPPER

Turdag

Hver tirsdag drar vi på tur. Vi jobber mye med fysisk aktivitet og utholdenhet, derfor bruker vi som regel alltid bena. Bygdøy, Frognerparken, Skillebekkparken (Tinkern) og Skarpsnoparken er steder vi bruker mye. I tillegg er vi på biblioteket, på forskjellige museer og andre severdigheter i Oslo.

Vi lager matpakker, og barna har med seg tursekk med drikke og sitteunderlag.

Om sommeren tar vi med fotball, fallskjerm og andre leker i parken.

Vi arrangerer skiskole når snøen kommer.

 

Språkdag.

Vi fokuserer oss på å jobbe sammen på nivåer som passer for alle.

Vi inspirerer og motiverer barna til å leke med språket, ta i bruk nye ord og uttrykk.

Interessegrupper

Barna bestemmer selv hvilken gruppe de selv skal være i, basert på deres egne interesser.

Naturgruppa:

Vi ser at barna har stor interesse for naturen og livet i skogen. Gjennom arbeid med natur skal barna få oppleve og utforske naturen og naturens mangfold. De skal få gode opplevelser med friluftsliv året rundt. Barna vil få kunnskap om dyr og dyreliv, planter, insekter og småkryp. Gruppen går ofte på tur, både korte og lengre turer.

Når vi er ute skal vi undre oss sammen og snakke om hva vi finner i naturen. Vi skal utforske de forskjellige økosystemene vi har i nærområdet, og snakke om ulikhetene og likhetene mellom dem. Vi skal se nærmere på insekter og småkryp vi finner på tur i skogen, er det de samme skapningene som vi møter ute i barnehagen? Lære å tenne bål, lage hinderløype, spikke, og lage snøhule.

Filosofigruppa:

I barnegruppa hører vi titt og ofte «hvorfor det?» eller «hvorfor er det sånn?» I mange tilfeller har heller ikke vi voksne svaret på disse spørsmålene. Derfor ønsker vi å ha en egen gruppe hvor vi sammen kan undre og utforske det vi er nysgjerrige på. Gjennom arbeid med filosofi skal barna få utforske og undre seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål. Barna vil gjennom dette erfare at det finnes mange ulike måter å leve og se verden på.

I denne gruppa bruker vi blant annet bøker som «Tenkeboka» av Birte Svatun, «Det spørs» av Jostein Gaarder, «På månen spiser de kameler» av Vera Micaelsen.

Kulturgruppa:

På avdelingen ser vi et mangfold av kunstneriske uttrykk som bildekunst, håndverk, musikk, drama og språk. Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet tar barna i bruk fantasi, kreativ tenkning og utvikler skaperglede. Barna vil få møte et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykksformer sammen med andre. Vi skal bruke ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke oss estetisk.

Vi planlegger å ha gruppene fast i to måneder av gangen. I løpet av året vil alle barn ha vært innom hver gruppe.

KOKONGENE (skolestarterne):

Vi tar utgangspunkt i sommerfuglens livssyklus som går fra å være en larve til kokong, og deretter sommerfugl. Barna er nå i kokongstadiet og forbereder seg til skolen. Den dagen de er ferdige hos oss er de blitt til fargerike, selvstendige sommerfugler som flyr av gårde videre ut i livet.

Kokongene er primært ment for at barna skal bli kjent med overgangen fra barnehage til skole. Vi skal derfor øve på å lytte, sitte stille, ta imot beskjed og utføre beskjeden.

 

Dagene på Toppen

En dag ser vanligvis slik ut:

07.30 Barnehagen åpner.

Barna velger selv hva de vil leke med. Vi setter frem spill, ulike konstruksjonsleker, tegnesaker og andre aktiviteter.

08.30 – 09.00 Frokost. (for de som ikke har spist hjemme)

09.00 Frilek

10.00 Gruppeaktiviteter eller felles aktiviteter med pedagogisk innhold

11.30 Samlingsstund med sang, eventyr og ellers samtaler rundt forskjellige temaer, som vi velger sammen med barna,

11.45 Lunsj.

Vi er opptatt av et sunt og variert kosthold. Barna får smake på mat fra hele verden og alt lages fra bunnen av. Vi spiser sammen med barna, og legger vekt på et hyggelig måltid med gode samtaler.

Mandag: Suppe

Tirsdag: Turdag, vi lager matpakker med variert pålegg og grønnsaker

Onsdag: Varmlunsj med fisk

Torsdag: Suppe

Fredag: Varmlunsj

12.30 Utelek. Vi er ute hver dag, hele året. Det finnes ikke dårlig vær!

14.45 Ettermiddagsmåltid. Knekkebrød eller lignende, samt frukt og grønnsaker.

15.15 Frilek og hvile.

I vinterhalvåret er vi inne om ettermiddagen, da legger vi til rette for rolige aktiviteter. Vi hører på lydbok, eller leser høyt fra bok for de som ønsker.

17.00 Barnehagen stenger

 

Foreldresamtaler

To ganger i året har vi foreldresamtaler. I god tid før samtalen får foreldrene et observasjonsskjema. Foreldrene kan selvfølgelig be om flere samtaler ved behov eller ringe om de ønsker en prat.

Samarbeidet med foreldrene er svært viktig, vi ønsker en god dialog slik at vi kan legge til rette best mulig for hvert enkelt barn.