Toppen

Toppen er avdelingen for de store barna i Frognerkilen barnehage. Her er det 24 barn fra 3-6 år og 4 ansatte (2 pedagoger og 2 assistenter). Vi ønsker å tilby barna en variert uke, der leken står i sentrum og innholdet baseres på barnas interesser og innspill.

FASTE AKTIVITETER/GRUPPER

Turdag

Hver tirsdag drar vi på tur. Vi jobber mye med fysisk aktivitet og fysisk lek, derfor bruker vi som regel alltid bena. Bygdøy, Frognerparken, Skillebekkparken (Tinkern) og Skarpsnoparken er steder vi bruker mye. I tillegg er vi på biblioteket, på forskjellige museer og andre severdigheter i Oslo.

Vi lager matpakker, og barna har med seg tursekk med drikke og sitteunderlag.

Om sommeren tar vi med fotball, fallskjerm og andre leker i parken.

 Lek

Hos oss står leken i sentrum, og vi planlegger og tilrettelegger for lek som vår kjerneaktivitet. 

Fokusområder

Basert på observasjoner av hva barna hos oss intressererer seg for, har vi valgt følgende fokusområder: 

Utforsking av natur og naturfenomener

Vi ser at barna har stor interesse for naturen og livet i skogen. Gjennom arbeid med natur skal barna få oppleve og utforske naturen og naturens mangfold. De skal få gode opplevelser med friluftsliv året rundt. Barna vil få kunnskap om dyr og dyreliv, planter, insekter og småkryp. Gruppen går ofte på tur, både korte og lengre turer.

Når vi er ute skal vi undre oss sammen og snakke om hva vi finner i naturen. Vi skal utforske de forskjellige økosystemene vi har i nærområdet, og snakke om ulikhetene og likhetene mellom dem. Vi skal se nærmere på insekter og småkryp vi finner på tur i skogen, er det de samme skapningene som vi møter ute i barnehagen? Lære å tenne bål, lage hinderløype, spikke, og lage snøhule.

Kultur

På avdelingen ser vi et mangfold av kunstneriske uttrykk som bildekunst, håndverk, musikk, drama og språk. Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet tar barna i bruk fantasi, kreativ tenkning og utvikler skaperglede. Barna vil få møte et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykksformer sammen med andre. Vi skal bruke ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke oss estetisk.

Nysgjerrighet og utforsking

I barnegruppa hører vi titt og ofte «hvorfor det?» eller «hvorfor er det sånn?» I mange tilfeller har heller ikke vi ansatte svaret på disse spørsmålene. Derfor har vi stort fokus på at barn og ansatte sammen kan undre og utforske det vi er nysgjerrige på. Vi utforsker og undrer oss over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål. Barna vil gjennom dette erfare at det finnes mange ulike måter å leve og se verden på.

I sammenheng med dette bruker vi blant annet bøker som «Tenkeboka» av Birte Svatun, «Det spørs» av Jostein Gaarder, «På månen spiser de kameler» av Vera Micaelsen.

 

Utforskergruppa KLUBBEN. 

KLUBBEN består av barna som har sitt siste år i barnehagen. Året skal fungere som barnehageavsluttende og sørge for en god overgang fra barnehage til skole. Undring er grunnlaget for læring, derfor skal innholdet i utforskergruppa tar utgangspunkt i barnas nysgjerrighet, der vi undrer oss over og utforsker ulike fenomener gjennom meningsfylte aktiviteter. 

Gjennom felles fokus trener vi også på å ta hensyn, ta plass og gi plass til andre, selvstendighet, lagarbeid, mestring, refleksjoner rundt hvordan vi vil ha det sammen- med andre ord alt som man trenger i livet! 

 

Dagene på Toppen

En dag ser vanligvis slik ut:

07.30 Barnehagen åpner.

Barna velger selv hva de vil leke med. Vi setter frem spill, ulike konstruksjonsleker, tegnesaker og andre aktiviteter.

08.30 – 09.00 Frokost. (for de som ikke har spist hjemme)

09.00 -11.45 Lek, gruppeaktiviteter eller felles aktiviteter med pedagogisk innhold, som utforsking eller samlingsstund med sang, eventyr og ellers samtaler rundt forskjellige temaer, som vi velger sammen med barna.

11.45 Lunsj.

Vi er opptatt av et sunt og variert kosthold. Vi spiser sammen med barna, og legger vekt på et hyggelig måltid med gode samtaler.

Mandag: Varmlunsj

Tirsdag: Turdag, vi lager matpakker med variert pålegg og grønnsaker

Onsdag: Varmlunsj 

Torsdag: Varmlunsj

Fredag: Varmlunsj

12.30 Utelek. Vi er ute hver dag, hele året. Det finnes ikke dårlig vær!

14.45 Ettermiddagsmåltid. Knekkebrød eller lignende, samt frukt og grønnsaker.

15.15 Lek og hvile.

I vinterhalvåret er vi inne om ettermiddagen, da legger vi til rette for rolige aktiviteter. Vi hører på lydbok, eller leser høyt fra bok for de som ønsker.

17.00 Barnehagen stenger

 

Foreldresamtaler

To ganger i året har vi foreldresamtaler. Foreldrene kan selvfølgelig be om flere samtaler ved behov eller ringe om de ønsker en prat.

Samarbeidet med foreldrene er svært viktig, vi ønsker en god dialog slik at vi kan legge til rette best mulig for hvert enkelt barn.