Toppen

Toppen er avdelingen for de store barna i Frognerkilen barnehage. Her er det 22 barn fra 3-6 år og 4 voksne (2 pedagoger og 2 barne- og ungdomsarbeidere). Vi ønsker å tilby barna en variert uke, med en god balanse mellom frilek og pedagogisk tilrettelagte aktiviteter.

Aldersinndelte grupper

Barna på avdelingen er delt inn i 3 grupper ut ifra alder.

Skolegruppa: De barna som er inne i sitt siste år i barnehagen kalles for Skolegruppa. Hver torsdag er de på skolegruppe. Der fokuserer vi på skoleforberedende aktiviteter som konsentrasjon, lytting, forlyder, stavelser, orden, selvstendighet og finmotorikk.
Høydepunktet for skolegruppa er leirskole på Vangen i Østmarka.

Superklubben: I superklubben øver vi oss på konsentrasjon og forbereder oss til å begynne på skolegruppa.  Her tar vi for oss flere forskjellige temaer, vi jobber ca 1 måned med hvert tema. Vi starter klubben med informasjon om hva vi skal gjøre, for eksempel at vi leser fra en bok, viser bilder eller video. Deretter bearbeider vi inntrykkene fra informasjonen med formingsaktiviteter. Vi tar også med saker som barna er spesielt interessert i. (For eksempel Julius fra dyreparken, livet under vann, og Kaptein Sabeltann)


Lekeklubben: Vi skal fokusere på naturen i nærområdet ,og se på hvordan den forandrer seg gjennom de ulike årstidene.


Vi deler inn i grupper på klubbdagen (torsdager) og ellers ved behov. Utover dette er alle barna sammen på avdelingen, og vi er ofte på felles turer.

Dagene på Toppen
En dag ser vanligvis slik ut:
07.30 Barnehagen åpner.
Barna velger selv hva de vil leke med. Vi setter frem spill, ulike konstruksjonsleker, tegnesaker og andre aktiviteter.
08.30 – 09.00 Frokost. (for de som ikke har spist hjemme)
09.00 Frilek
10.00 Gruppeaktiviteter eller felles aktiviteter med pedagogisk innhold
11.30 Samlingsstund med sang, eventyr og ellers samtaler rundt forskjellige temaer, som vi velger sammen med barna,
11.45 Lunsj

Vi er opptatt av et sunt og variert kosthold. Barna får smake på mat fra hele verden og alt lages fra bunnen av. Vi spiser sammen med barna, og legger vekt på et hyggelig måltid med gode samtaler.
Mandag: Suppe
Tirsdag: Turdag, vi lager matpakker med variert pålegg og grønnsaker
Onsdag: Varmlunsj med fisk
Torsdag: Suppe
Fredag: Varmlunsj 
12.30 Utelek. Vi er ute hver dag, hele året. Det finnes ikke dårlig vær!
14.45 Ettermiddagsmåltid. Knekkebrød eller lignende, samt frukt og grønnsaker.
15.15 Frilek og hvile.
I vinterhalvåret er vi inne om ettermiddagen, da legger vi til rette for rolige aktiviteter. Vi hører på lydbok, eller leser høyt fra bok for de som ønsker.
17.00 Barnehagen stenger

Turdag
Hver tirsdag drar vi på tur. Vi jobber mye med fysisk aktivitet og utholdenhet, derfor bruker vi som regel alltid bena. Bygdøy, Frognerparken, Skillebekkparken (Tinkern) og Skarpsnoparken er steder vi bruker mye. I tillegg er vi på biblioteket, på forskjellige museer og andre severdigheter i Oslo.
Vi lager matpakker, og barna har med seg tursekk med drikke og sitteunderlag.
Om sommeren tar vi med fotball, fallskjerm og andre leker i parken.
I Freias have arrangerer vi skiskole når snøen kommer.

Foreldresamtaler
To ganger i året har vi foreldresamtaler. I god tid før samtalen får foreldrene et observasjonsskjema. Foreldrene kan selvfølgelig be om flere samtaler ved behov eller ringe om de ønsker en prat.
Samarbeidet med foreldrene er svært viktig, vi ønsker en god dialog slik at vi kan legge til rette best mulig for hvert enkelt barn.