Årsplan

Alle pedagogiske virksomheter skal ha en årsplan, som dokumenterer barnehagens arbeidsmåter, teoretiske innfallsvinkler og pedagogiske valg. I Frognerkilen forholder vi oss til årsplanen som et levende dokument, og aktualiserer og reviderer innholdet systematisk gjennom hele barnehageåret, som en del av organisasjonsutviklingen. I januar hvert år legges revideringene inn i dokumentet, som til slutt behandles og godkjennes av Samarbeidsutvalget (samarbeidsorganet for foreldre og ansatte). Verdidokumentet kan du lese ved å gå inn på følgende lenke:

Verdidokument 0.0.docx (årsplan) for barnehageåret 2024.