Forsikring av barn

Din barnehage har valgt en ulykkesforsikring for barna som gjelder hele døgnet – også utenom barnehagetiden.

Forsikringsdekning:

  • Invaliditet: 500.000
  • Død: 100.000
  • Behandlingsutgifter: Maks 50.000
  • Egenandel: 500

Melde skade:

Kontakt barnehagen for å få skademeldingsskjema. Ferdig utfylt skjema leveres til daglig leder som håndterer dette videre.