Retningslinjer ved sykdom i barnehagen

I barnehagen er vi mange sammen, og smittefaren er stor. Det er derfor viktig at barnet holdes hjemme når det er sykt. Dersom barnet blir syk i barnehagen vil vi ringe foreldrene, og barnet må hentes.

Oppkast/ diaré - barnet må holdes hjemme 48 timer etter siste oppkast/diaré

Øyebetennelse – barnet kan komme i barnehagen dagen etter påbegynt
behandling.

Brennkopper – barnet bør holdes hjemme dersom infeksjonen er utbredt og behandles med antibiotika. Det kan gå i barnehagen etter to dagers behandling. Ved mindre, lokale infeksjoner kan barnet gå i barnehagen når blemmene er tildekket eller tørre, og når salvebehandlingen er startet og allmentilstanden er god.

Feber – barnet skal være hjemme en feberfri dag før det sendes i barnehagen.

Forkjølelse - om barnet er svært snørrete og slapp i kroppen
skal det være hjemme

Hodelus – Barnet kan komme i barnehagen etter kur.

Småmark – Barnet kan gå i barnehagen dagen etter påbegynt kur.

Vannkopper – Når barnet har inntørkede blemmer og allmenntilstanden er god kan det gå i barnehagen.

Hånd- fot -munnsyke - Barna kan være i barnehagen så lenge allmenntilstanden tilsier det.

Sterk hoste - dersom barnet hoster til det brekker seg, eller
har store ubehageligheter, skal barnet holdes hjemme

Medisinering - bare i spesielle tilfeller vil personalet gi
medisiner i barnehagen, for eksempel ved kroniske sykdommer, dere må da fylle ut medisineringsskjema og levere på avdelingen.

Gi alltid beskjed til barnehagen ved for eks omgangssyken, lus, vannkopper, meslinger, småmark etc.

Vi i barnehagen gjør følgende for å forebygge smitte:

  • Vi har gode lufterutiner.
  • Vi bruker kun papirhåndklær
  • Barn og ansatte må vaske hender etter toalettbesøk, før mat/renslig arbeid og etter møkkete arbeid/lek.
  • Vi lærer barna god håndhygiene
  • Vi bruker antibak i tillegg til håndvask i perioder med mye sykdom
  • Vask av leker
  • Vi oppfordrer foreldre til å påse at barna vasker hender når de kommer og går fra barnehagen hver dag.