Barnehagens visjon og kultur.

”Frognerkilen barnehage- et hus med tid og muligheter:
Vi leker ikke barnehage!”
Visjonen er personalgruppas overordnede mål, og vår felles fremtidsdrøm.
Vi har kommet frem til denne visjonen sammen. Vi fikk veiledning av coach, og hadde en lang og god prosess før vi ble enige.

På bakgrunn av hva vi opplever og jobber for at ”skal sitte i veggene”, er dette representativt for kulturen vi har i barnehagen.

Vi jobber for:
- å møte barn og foreldre med de ulike behov de har
- å ta hensyn til og inkludere alle på bakgrunn av dette
- å gi tid og mulighet til at barna skal klare selv
- å gi nær og god omsorg
- å samarbeide med foreldrene
- å støtte utvikling av god selvfølelse
- å møte barnet med respekt og likeverd
- å være samspillpartnere med barna
- at alle barn skal ha minst en nær venn
- å styrke og støtte de kvaliteter som oppstår i vennskap mellom barn
- at leken er barnets væremåte og læring i livet
- at barna skal finne sine egne grenser
- at personalet skal ha det morsomt mens vi jobber seriøst
- at personalet tar ansvar og ønsker å utvikle seg
- at alle blir lyttet til
- å utvikle gode systemer for planarbeid og gjennomføring av dette
- å evaluere underveis og bli bedre
- å ha humor i hverdagen (Se rampedag)