Fugleredet

Her er det 14-15 barn i alderen 2-3 år og 4 ansatte (2 pedagoger og 2 assistenter).

2 og 3 åringene er en spennende gruppe å jobbe med. Vi vil bidra til at utforskerbarna skal oppleve en hverdag som er preget av at de både gir og mottar omsorg og anerkjennelse fra hverandre. Nærhet, læring og kos står sentralt hos oss!
Vi forsøker å hjelpe barna til å kunne sette seg inn i andres følelser, kunne bli enige i leken, hjelpe hverandre, vente på tur og tørre å si sine meninger.
Vi er opptatt av at barna skal føle seg trygge på avdelingen, og å ha tid til hvert enkelt barn. For oss er det viktig å observere, og samtale med barna om hva de trenger og har behov for. I tillegg ønsker vi at barna skal få oppleve et rikt språkmiljø. Barna må få møte, sette ord på og lære ulike begreper. Vi liker å være ute.

DAGSRYTME
07.30 Barnehagen åpner. Rolig start. Barna velger selv hva de vil leke med og vi setter frem spill, ulike konstruksjonsleker, tegnesaker og andre aktiviteter.
08.30 -09.00 Frokost for de som ikke har spist
09.00 Frilek
10.00 Gruppeaktiviteter eller felles aktiviteter med pedagogisk innhold, ute eller inne.
11.00 Samlingsstund. Vi jobber med ulike temaer og aktiviteter (sanger, regler, enkle leker...).
11.30 Lunsj.
12.15 Bleieskift og legging.
12.30 Soving, hviletid, innelek
14.20 Ettermiddagsmat. Knekkebrød eller lignende samt frukt og grønnsaker..
15.10 Bleieskift. Etter at vi har spist sjekker vi alle bleier og skifter på de som trenger det.
15.20 Frilek ute eller inne. Om vi er ute eller inne på slutten av dagen vil variere alt etter hvordan været er, og hva vi har gjort tidligere på dagen.
17.00 Barnehagen stenger

OVERSIKT OVER UKA
Mandag:
• Vi starter alltid uka med en temasamling, og jobber med planlagte pedagogiske aktiviteter innenfor månedens tema
• Fra kl 09.30 til 11.00 utelek
• Varmmat 

Tirsdag:
• Tirsdag er turdagen vår. Da går vi på tur i nærmiljøet, Bygdøy, Frognerparken, Skillebekkparken og ‘’Steinparken’’. Vi går på biblioteket, forskjellige museer og andre spennende steder i Oslo.
• Vi lager matpakker og barna har med seg tursekk med drikke og sitteunderlag. Hvor turen vil gå vil variere etter årstid, tema og vær.
• Smøremåltid

Språk:
Hver dag er språkdag! Vi legger språket til grunn for å utforske og bli kjent med hverandre og oss selv, både barnehagens mikrosamfunn, familiene våre og resten av verden. Vi bruker ulike tilnærminger basert på barnas utrykk og interesser.

• Varmmat

Torsdag:

Interessegrupper. I interessegruppene blir barna delt i tre mindre faste grupper med forskjellige temaer. Temaene vil rullere, alt etter hva barna intresserer seg for. Grunnlaget for at vi nå har delt i mindre grupper enn før, er etter erfaringer fra kohorttiden, hvor vi så at det ga mer trygghet og ro i leken med faste smågrupper.

• Varmmat 

Fredag:

• Samling, vi samles til sang og musikk, historier, leker med mer.

• Varmmat

 

FORELDRESAMTALER:

Dere blir innkalt til 2 foreldresamtaler i løpet av året. Dersom dere ønsker flere samtaler er det bare å ta kontakt. Det behøver ikke å være noe annet enn at du har lyst til å høre litt om ditt barns hverdag. Er det noe dere lurer på, så bare spør.

Vi ønsker å få tilbakemeldinger fra dere foreldre. Både om er misfornøyde, eller dere har ønsker for hva vi skal gjøre mere av. Er det noe dere er veldig fornøyde med, er det hyggelig å høre det også! Det er gjennom tilbakemeldinger vi kan utvikle oss, og bli en enda bedre barnehage.