Fugleredet

Her er det 15 barn i alderen 2-3 år og 4 voksne (2 pedagoger ,1 barne- og ungdomsarbeider og 1 assistent).

2 og 3 åringene er en spennende gruppe å jobbe med. Vi vil bidra til at forsker- barna skal oppleve en hverdag som er preget av at de både gir og mottar omsorg og anerkjennelse fra hverandre. Nærhet, læring og kos står sentralt hos oss!
Vi forsøker å hjelpe barna til å kunne sette seg inn i andres følelser, kunne bli enige i leken, hjelpe hverandre, vente på tur og tørre å si sine meninger.
Vi er opptatt av at barna skal føle seg trygge på avdelingen, og å ha tid til hvert enkelt barn. For oss er det viktig å observere, og samtale med barna om hva de trenger og har behov for. I tillegg ønsker vi at barna skal få oppleve et rikt språkmiljø. Barna må få møte, sette ord på og lære ulike begreper. Vi liker å være ute.

DAGSRYTME
07.30 Barnehagen åpner. Rolig start. Barna velger selv hva de vil leke med og vi setter frem spill, ulike konstruksjonsleker, tegnesaker og andre aktiviteter.
08.30 -09.00 Frokost for de som ikke har spist
09.00 Frilek
10.00 Gruppeaktiviteter eller felles aktiviteter med pedagogisk innhold, ute eller inne.
11.00 Samlingsstund. Vi har en stund hvor vi samles rundt ulike temaer og aktiviteter (sanger, regler, enkle leker...).
11.30 Lunsj.
12.15 Bleieskift og legging.
12.30 Soving, hviletid, innelek
14.20 Ettermiddagsmat. Knekkebrød eller lignende samt frukt og grønnsaker..
15.10 Bleieskift. Etter at vi har spist sjekker vi alle bleier og skifter på de som trenger det.
15.20 Frilek ute eller inne. Om vi er ute eller inne på slutten av dagen vil variere alt etter hvordan været er, og hva vi har gjort tidligere på dagen.
17.00 Barnehagen stenger

OVERSIKT OVER UKA
Mandag.
• Vi starter alltid uka med en temasamling, og jobber med planlagte pedagogiske aktiviteter innenfor månedens tema
• Fra kl 09.30 til 11.00 utelek
• Varmmat (suppe)

Tirsdag.
• Tirsdag er turdagen vår. Da går vi på tur i nærmiljøet, Bygdøy, Frognerparken, Skillebekkparken og ‘’Steinparken’’. Vi går på biblioteket, forskjellige museer og andre spennende steder i Oslo.
• Vi lager matpakker og barna har med seg tursekk med drikke og sitteunderlag. Hvor turen vil gå vil variere etter årstid, tema og vær.
• Smøremåltid

Onsdag.
• Hver onsdag er det tre grupper med ulike temaer: Hellstrøms kjøkken, Sport, og Forming. Barna rullerer på de ulike gruppene. Hellstrøms kjøkken: her vil barna bli kjent med kjøkkenaktiviteter som å lære om ulike matvarer, matlaging, oppvask, kjøkkenredskaper m.m. Sportsgruppen: Vi vil ha fokus på aktiviteter med bevegelse og motorikk. Formingsgruppen: Vi har finmotoriske aktiviteter der barna får forme og skape med ulike materialer
• Varmmat, fisk

Torsdag.
• Klubbdagen. På klubb samler vi barna fra samme årskull (2 åringene og 3-åringene) til ulike typer klubb. Klubbene er organisert etter alder, og hva som er typiske interesser for denne gruppen.
• Varmmat (suppe)

Fredag.
• Fellessamling, barn og voksne på huset samles til sang og musikk, historier, leker med mer.
• Rampedag
• Varm mat

FORELDRESAMTALER:
Dere blir innkalt til 2 foreldresamtaler i løpet av året. Dersom dere ønsker flere samtaler er det bare å ta kontakt. Det behøver ikke å være noe annet enn at du har lyst til å høre litt om ditt barns hverdag. Er det noe dere lurer på, så bare spør.
Vi ønsker å få tilbakemeldinger fra dere foreldre. Dette gjelder både på
ting dere ikke er så fornøyd med og på ting dere ønsker at vi skal gjøre mer av.
Er det noe dere er veldig fornøyd med, er det hyggelig å høre det også! Det er gjennom tilbakemeldinger vi kan utvikle oss, og bli en enda bedre barnehage.