Levering og henting i barnehagen

Noen ganger bobler barna over av glede over å gå i barnehagen. Andre ganger har de ikke lyst til å gå i barnehagen. Begge deler er helt normalt! De dagene barnet har lyst, er avskjeden enkel og positiv. De dagene de ikke vil, er det viktig at dere som foreldre fremdeles er positiv og gjør avskjeden kort, selv om barnet gråter. La være å vente på en reaksjon fra barnet. Erfaringsmessig vil de fleste roe seg ned etter noen minutter, og de får en fin dag sammen med vennene sine. Vi kontakter alltid foreldrene dersom barnet ikke faller til ro innen rimelig tid.

Barnehagen må få beskjed om hvem som henter barnet når det ikke er barnets foreldre. Barnet bør få gjøre seg ferdig med aktiviteten det holder på med, og rydde etter seg før det går.

De som skal hente barnet må være i barnehagen senest 16.45, vi stenger kl. 17.00.

Pass på at personalet ser at barnet blir levert/ hentet før dere forlater barnehagen!

Kjernetid:
Barnehagens kjernetid er fra kl 09.30-15.00.
Barnehagen må få beskjed hvis barnet kommer senere eller blir hentet tidligere.