Nyhetsarkiv

  • Barnehagen på instagram

    Vi har åpnet instagramkonto: frognerkilenbarnehage

  • Vi er parfymefri- for barnas skyld.

    Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) tar nå til orde for å begrense bruken av parfymerte produkter i barnehage, skole og helseinstitusjoner.
    Bakgrunnen for tiltaket er at vel 1,4 millioner nordmenn sliter med ulike former for allergi eller overfølsomhet for ulike stoffer. Mange av disse reagerer på parfymeprodukter.