Tema for året

Årets tema er " Vennskap- fortell meg hvem du er!"

 

Mål:

Vi vil jobbe for at alle i barnehagen skal kjenne at de er en viktig del av fellesskapet, at alle blir inkludert og verdsatt for den de er. Barna skal glede seg over sosialt samvær med andre og oppleve tilhørighet og vennskap 

Begrunnelse:

Barnehagen skal være et miljø hvor ulike individer og ulike kulturelle ytringer møtes i respekt for det som er forskjellig. Å belyse ulikhetene og det som er felles kan gi grunnlag for forståelse og innsikt. Vi skal lete etter historier hos hverandre, hos andre mennesker vi møter, og se på hva omgivelsene kan fortelle oss.