Tema for året

Vi skal jobbe med to tema, som følger hverandre parallelt gjennom hele året.

Tema 1:

"Grønne detektiver"

Mål:

Barna skal få en begynnende forståelse for bærekraftig utvikling.

 

Begrunnelse:

Barna skal oppleve glede ved å være i naturen, får forståelse for samspill i naturen, og mellom mennesket og naturen.

Tema 2:        

”Fortell meg hvem du er!”

Mål:

Vi vil jobbe for at alle i barnehagen skal kjenne at de er en viktig del av fellesskapet, at alle blir inkludert og verdsatt for den de er. Barna skal glede seg over sosialt samvær med andre og oppleve tilhørighet og vennskap 

Begrunnelse:

Barnehagen skal være et miljø hvor ulike individer og ulike kulturelle ytringer møtes i respekt for det som er forskjellig. Å belyse ulikhetene og det som er felles kan gi grunnlag for forståelse og innsikt. Vi skal lete etter historier hos hverandre, hos andre mennesker vi møter, og se på hva omgivelsene kan fortelle oss.