Barnehagen på instagram

Vi har åpnet instagramkonto: frognerkilenbarnehage

  • Her legger vi ut bilder fra hverdagen i Frognerkilen barnehage.
  • Vi legger aldri ut bilder av barna.
  • Følg oss gjerne!