Vi er parfymefri- for barnas skyld.

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) tar nå til orde for å begrense bruken av parfymerte produkter i barnehage, skole og helseinstitusjoner. Bakgrunnen for tiltaket er at vel 1,4 millioner nordmenn sliter med ulike former for allergi eller overfølsomhet for ulike stoffer. Mange av disse reagerer på parfymeprodukter.

"Mange kroppspleieprodukter er tilsatt parfyme og konserveringsmidler som kan forårsake allergi eller andre helsemessige problemer.."

                                                                                   Barns kjemiske hverdag /Miljødirektoratet

"Bort med parfymer i barnehager og skoler"

                                                                              Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke 

"Duftstoffer kan gi hudreaksjoner og kan utløse eller forverre astma og andre luftveisproblemer."

                                                                                   Folkehelseinstituttet

"Bruk av parfymerte produkter er medvirkende faktor til dårlig inneklima i klasserom og barnehagen..

                                                                                    Rosa Lyngra, NAAF